Vážené dámy,

elegantní oblečení značky Hunting Dress Code, kterou jsem založila jako nejnovější aktivitu Zámku Jemniště, je určeno milovnicím stylu, jež se hodí na tematické veletrhy a pracovní setkání, ale i na procházky v přírodě, reprezentativní části naháněk a honů a také prostě jen k riflím, protože vlna je neodolatelná. Slušet bude parkovým architektkám a šik zahradnicím, stejně jako lesním inženýrkám vyučujícím na akademické půdě, pracovnicím Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí nebo chovatelkám (nejen) loveckých psů. Zkrátka dámám, které se chtějí líbit stále, nejenom na večerních koncertech, v operách, či divadlech. Vlastní styl je možné oblékat kdykoliv. Záleží jen na tom, jak precizně a nápaditě je ušit a v jakých barvách je proveden. Hunting Dress Code nabídne postupně v menších kolekcích originální zpestření dámských šatníků.

První měsíce ukázaly, že o naši módu jeví zájem i spousta žen mimo obor, což mě velmi těší. Naše kabáty, paleta, saka i šaty se letos objevily v lifestilových časopisech Žena a život, Marie Claire, Perfect Woman, L´amour, dvakrát také v odborném časopisu Svět myslivosti a v říjnu se objeví v příloze MF, Ona Dnes.

Za Váš zájem děkuji,

Petra Sternbergová

Obchod Hunting Dress Code  

 

Hon jako společenská událost

Uchováváme si nevyléčitelnou nostalgii po hájích a pláních,
statcích a staveních, ačkoliv ekonomické principy, jež tyto věci stvořily,
již zmizely.

Roger Scruton

ODĚV A STYL

Hon představuje arciť společenskou událost, v první řadě a bez výhrad, byť jeho společenský význam může podle okolností výrazně variovat. Rozhodující je nikoliv samotný lovecký zážitek, nýbrž ritualizovaný program honu jako celek. Coby společenská událost podléhá hon jednak celé škále běžných společenských pravidel, jednak zcela specifickým pravidlům a tradicím mysliveckého, lépe ještě loveckého cechu. V obou případech nalezne zájemce běžným způsobem dostatek poučení. Značně opomíjeným či přinejmenším málo akcentovaným tématem je v našem prostředí ovšem otázka vhodného oděvu a stylu odívání během společného lovu. Přitom se nejedná o žádnou podružnou otázku. Šaty dělají nejen člověka, nýbrž i myslivce. Navíc se zdaleka ještě nevytratilo základní povědomí, že myslivost a hon se pojí s prestiží a noblesou.

Společenská akce vyžaduje zásadně společenský oděv, což platí i v případě, že se jako hon koná v přírodě, honitbě, lese, jednoduše na venkově. Ovšem specifický - styl odívání se v daném případě zakládá na uznávaných zvycích a tradicích, aristokratických kořenech lovecké praxe, jejím konzervativním kontextu, vzájemné úctě mezi lovci i respektu vůči lovené zvěři a v neposlední řadě obecně na souznění s přírodou a příklonu k venkovskému životu.

V historických dobách byly lovecké aktivity vyhrazeny aristokracii a příslušnému personálu
THOMAS GAINSBOROUGH, Mr and Mrs Andrews, 1748 - 49

V historických dobách byly lovecké aktivity vyhrazeny aristokracii a příslušnému personálu. Lovecké oblečení panstva se napříč Evropou během vývoje příliš nelišilo od jiných společenských oděvů, mohlo být praktičtější, někdy hýřilo barvami, jindy se klonilo k přírodním odstínům. Personál měl často jednotné oblečení ve vybraném barevném ladění. Hon přitom byl prakticky výhradně společenskou událostí, navíc prvořadou. Příslušný oděv byl výrazem prestiže a sloužil k reprezentaci. Velkým předělem je až 19. století, které přineslo změšťanštění společnosti a také postupnou demokratizaci myslivosti.

 

V domácích poměrech bohužel proběhla během uplynulých desetiletí navzdory společné středoevropské či alpské tradici výrazná stylová simplifikace směrem k průměru a vyslovené uniformitě mysliveckého odívání, které vedle individuality a nápaditosti navíc postrádá i přijatelný dámský ekvivalent.

 

Oproti historickým vzorům a zahraničním příkladům je domácí nabídka zpravidla až příliš střízlivá a nevýrazná. Hon sice nemusí být módní přehlídkou, je však nejlepší příležitostí projevit v příslušném odívání styl, vkus a eleganci. Co je samozřejmé při golfu či jezdectví, rovněž ale na Harleyi a při lyžování, mělo by přinejmenším ve stejné míře platit i v myslivecké praxi. Myslivecké odívání si zaslouží oživení a zpestření – nejlépe návratem ke kořenům a stylovými výpůjčkami ze zahraničí. K povaze mysliveckého stylu odívání koneckonců vždy patřilo, že se v důsledku aristokratické migrace vyvíjel vysloveně internacionálně, napříč Evropou.

Filip Sternberg, Scéna z parforsního honu, okolo r. 1920
FILIP STERNBERG, Scéna z parforsního honu, okolo r. 1920

Parforsní hony, čili štvanice na koních a se psy, založené na francouzské a britské tradici, byly a jsou poměrně exklusívní loveckou kratochvílí, značně dekorativní a náročnou, do důsledku konzervativní, což se odráží i v příslušném oděvu. Napříč Evropou si navzdory některým odchylkám zachoval výjimečný a nezaměnitelný styl.

Na hon a nejlépe na každou loveckou aktivitu patří osobité myslivecké oblečení. Vyhněme se nepatřičným prvkům a kompromisům, zejména všemu vojenskému, pracovnímu a sportovnímu. Současně rozlišujme jednak mezi užitkovým mysliveckým oblečením do terénu, jednak mezi vysloveně společenským oblečením myslivce přinejmenším na ceremoniální části honu a hostinu. Zatímco užitkové oblečení je v domácí nabídce zastoupeno již relativně pestře, společenské oblečení myslivce je nadále bohužel podceňovaným artiklem.

 

Dnešní styly mysliveckého oblečení jsou dědictvím 19. století.
MAX LIEBERMANN, Lovec v dunách, 1913

Dnešní styly mysliveckého oblečení jsou dědictvím 19. století. Dominantní faktor representace byl potlačen, oděv získává praktický ráz a je laděn v přírodních odstínech (zelená, šedá, hnědá). Současně se mění povaha lovu. Společenský hon doplňují ve velké míře individuální styly.

Kdo má zájem a je zklamán běžnou domácí nabídkou, snadno nalezne vše vytoužené hned za hranicemi, v Německu nebo Rakousku. To platí zejména v případě dámského ekvivalentu. Domácí nabídka je právě v tomto segmentu prozatím bohužel zcela nedostatečná. Slušivé myslivecké kostýmy, blůzy, vesty, klobouky, botky a lovecké doplňky pro dámu lze prozatím pořídit prakticky pouze v zahraničí, pokud dáma alternativně nevyužije individuální nabídky domácích krejčovských salónů. Nejnovějším a sami zhodnoťte nakolik vítaným počinem v tomto směru je podnikatelská aktivita Hunting Dress Code.

Myslivecké oblečení tvoří spojnici mezi konzervativní elegancí a vášní pro přírodu, les a venkov. V terénu poskytuje potřebný komfort ruku v ruce se společenskou fazónou, současně ovšem slouží i jako inspirace a příslib loveckého zážitku, nebo jednoduše toulky lesem či venkovské idyly. Je svědectvím o našem životním stylu a  pohledu na svět, o našich touhách, snech a přáních.

 

 

Vyberte jazyk / Choose your language CZ EN DE
Petra Sternbergová Jemniště Château
Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací